Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie” jest chórem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Opiekę nad chórem sprawuje Urząd Marszałkowski w Lublinie, a bezpośrednio Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przy ul. Dolna Panny Marii 3.

Chór swoją działalność rozpoczął w 1986 roku z inicjatywy Bronisława Leszka Mikity.
Tworzą go śpiewacy amatorzy – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Lublina. Chór zrzeszony jest w Polskiej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores oraz w Polskim Związku Chórów i Orkiestr.

Natomiast, opiekę organizacyjną związaną między innymi z kontaktem z rodzicami chórzystów sprawuje Stowarzyszenie Wspierania Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”, zrzeszające głównie rodziców.

 

Dodaj komentarz