Irena Sołtan – dyrygent Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie” przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.
Urodziła się 14 lipca 1985 r. w rodzinie polskiej w Grodnie na Białorusi.
Swoją przygodę z muzyką chóralną rozpoczęła w szkole podstawowej
w klasie o profilu muzyczno-chóralnym. W 2004 r. ukończyła College muzyczno-pedagogiczny w Grodnie, ze specjalizacją fortepian. Na Białorusi śpiewała w różnych chórach i zespołach żeńskich oraz była kierownikiem scholi dziecięcej. W latach 2004-2009 odbyła studia w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze specjalizacją dyrygentura chóralna. W roku 2009 rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii KUL. Od 2005 roku jest chórzystką chóru akademickiego KUL. W listopadzie 2009 zaczął się jej kontakt z Chórem „Słowiki Lubelskie”, najpierw jako korepetytor, a od września 2011 r. jako pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie jest dyrygentem Chóru.

 

2011

 

Bronisław Leszek Mikita – założyciel; dyrektor; 1986-2011 dyrygent chóru. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Lublinie w 1956 r. W latach 1956-60 studiował w Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Nauczycielsko-Instruktorskim, z przedmiotem wiodącym Dyrygentura chóralna. Po studiach pracował kilka lat jako nauczyciel
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Legnicy. W roku 1984 uzyskał dyplom magistra na wydziale Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1983-86 prowadził Chór Męski „Echo” w Lublinie. I tu właśnie narodził się projekt Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”. Bronisław Leszek Mikita jest laureatem wielu nagród artystycznych
i odznaczeń państwowych, m.id. Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotego Krzyża Zasługi, Medali
” Zasłużony dla miasta Lublina” i „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Medalu „Serce dla serc” oraz Nagrody Angelus.

Dodaj komentarz