Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Instruktor ds. Muzyki
Dyrygent Chóru
mgr Irena Sołtan-Wąsik

ADRES:
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin

KONTAKT TELEFONICZNY:
centrala: 81 532 42 08/81 532 42 09
sekretariat: 81 532 49 27
fax: 81 532 37 75

http://www.wok.lublin.pl

Stowarzyszenie Wspierania Chóru Chłopięcego ,,Słowiki Lubelskie” 
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin
e-mail: slowikilubelskie@op.pl
http://slowikilubelskie.pl 

Konto bankowe : Bank PKO S.A.
Nr. 65 1240 5497 1111 0000 5013 0207

Zarząd Stowarzyszenia: 
Kamil Gieroba – prezes zarządu
Beata Mac – zastępca prezesa
Tomasz Bator – skarbnik
Grzegorz Nowoszadzki – sekretarz
Andrzej Kowalski  – członek
Agnieszka Kowalczyk – członek

Komisja Rewizyjna: 
Gustaw Obel
Urszula Strużek
Katarzyna Kowalska

Dodaj komentarz